Funakoshi-Vorstand J. Mayer besuchte wieder Japan im Okt -Nov 2005

YAMAGUCHI SENSEI DOJO

 

Soke & Hanshi Shuichi Nogami. 8.DAN (JKF) training Ishiro Yamaguchi Sensei

NIHON KARATEDO SHUBUKAI SHITORYU JAPAN

 

        

Training mit Yamaguchi Sensei